Jste zde

Continental zahájil přípravy na 150. výročí vzniku společnosti

15/04/2016 - 18:00

Každé narozeniny se musí pořádně oslavit. Kord když se jedná o kulatiny. A když jde ještě o německé narozeniny, jsou přípravy na ně více než důkladné. Jako u Continental, který v roce 2021oslaví 150 let od svého založení roku 1871 vHannoveru.

Společnost Continental si je vědoma svých bohatých dějin, proto se rozhodla v nadcházejících 5 letech věnovat přes 1000000 dolarů na modernizaci a rozšíření firemního archivu společnosti. Projekt, který také zahrnuje digitalizaci velkého množství dokumentů a materiálů, bude vést Paul Erker, profesor historie obchodu na univerzitě v Mnichově. Vedle inovace archivu má činnost jeho týmu vést k studiím přinášejícím nové pohledy na vznik a vývoj společnosti Continental, resp. gumárenského průmyslu v Německu.

"Historie nám ukazuje, že pouze společnosti s hluboce zakořeněným vědomím svého původu a hodnot se úspěšně rozvíjejí přes hranice staletí," říká Elmar Degenhart, prezident společnosti Continental a pokračuje:  "Naše společnost roste rychlejším tempem než zbytek trhu po řadu let. Její součástí je více než 100 různých firemních kultur společností, které se v posledních desetiletích staly součástí skupiny Continental. Důkladné poznání historie naší společnosti a její znovuoživení pro současnost má také za cíl posílit naše sebevědomí i náš smysl pro odpovědnost."

Klíčová zjištění  výzkumu budou publikována v roce 2021, v roce  150 výročí založení firmy. Díky digitalizaci bude archiv společnosti zpřístupněn pro výzkum i ostatním badatelům a stipendistům. Paul Erker se společností Continental zabýval již před 20 lety ve své práci „Konkurence a růst: Novodobé dějiny společnosti Continental A. G.“ (Wachsen im Wettbewerb Eine Zeitgeschichte der Continental AG.). Právě vznikající dílo bude kombinovat klíčové dokumenty s rozhovory svědků a aktuální analýzy. Studie bude zahrnovat hloubkovou sondu do historie společnosti Continental a jejích dceřiných společností v průběhu národně socialistické (nacistická) éry v Německu. Paul Erker k tomu říká: „Nebude to tedy další studie prezentující lineární úspěch firmy, jak to můžeme často vidět. Klademe větší důraz na zkoumání významu různých slepých uliček a krizí a jejich překonávání jako výchozích bodů pro úspěšný budoucnost firmy. S touto koncepcí pohledu na historii bude Continental v záplavě oslavných firemních historií výjimečný. I v této oblasti tak společnost ukazuje jednu ze svých hlavních předností, smysl pro nový a inovativní pohled."

autor
Štítky: Continental