Jste zde

Evropská rada: Bezpečnější vozy a bezpečnější silnice

28/11/2018 - 16:30

EU zavádí právní předpisy, které budou od automobilů vyžadovat různé bezpečnostní prvky s cílem ochránit životy na evropských silnicích. Evropská rada souhlasila s návrhem nových pravidel, což znamená, že návrh nyní pokračuje do Evropského parlamentu.

Podle navrhovaného nařízení nebudou dodávky a sportovní vozidla (SUV) nadále vyňaty z povinného užívání různých bezpečnostních prvků, které byly až dosud požadovány pouze u běžných osobních automobilů. Mezi tyto funkce patří monitorování tlaku v pneumatikách, inteligentní asistent při jízdě, alkohol bloker, monitorování ospalosti řidiče a signalizace nouzového zastavení.

Vyšší bezpečnostní opatření budou požadována u osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. K povinným prvkům nově vyráběných vozů budou patřit přístroje pro zaznamenávání událostí, která uchovávají data jako rychlost vozidla nebo stav aktivace bezpečnostních systémů před, během a po srážce, a rozšířené zóny ochrany před nárazem hlavy, které jsou schopné zmírnit zranění při srážkách s účastníky silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté. Zvláštní bezpečnostní pravidla se budou vztahovat na nákladní automobily, autobusy, vozidla na vodíkový pohon a automatizovaná vozidla.

Návrh nařízení aktualizuje stávající pravidla týkající se bezpečnosti automobilů obsažená v nařízení o obecné bezpečnosti (ES) č. 661/2009, nařízení o bezpečnosti chodců (ES) 78/2009 a nařízení o bezpečnosti vod (ES) 79/2009. Komise bude moci aktualizovat technické specifikace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, aby zohlednila budoucí technický vývoj.

Statistické údaje EU ukazují, že pokrok v oblasti snižování úmrtí na silnicích v EU se v posledních letech zastavil. Cílem navrhovaného nařízení je omezit počet smrtelných nehod a těžkých úrazů.

autor
Štítky: