Jste zde

Kamera v autě z pohledu zákona

05/03/2015 - 12:11

Kamery do auta už dneska nejsou žádnou novinkou. Do svých aut si kameru instaluje stále více řidičů. Každý majitel vozu by ale měl být dobře seznámen s právními aspekty pořizování záznamů a jejich případném využití jako důkazního materiálu pro soud nebo jiný správní orgán.

Používání kamery, a hlavně využití záznamu pro potřeby důkazního řízení není z hlediska práva vůbec jednoznačná záležitost. Soudy i správní orgány mají dle předpisů jako důkaz uznat vše, co pomůže zjistit stav věci, tedy laicky, co a jak se skutečně stalo. Praxe ale může být více či méně odlišná, protože soudy nemohou zase jednoduše přijímat a uznávat důkazy, které byly získány v rozporu s obecně platnými právními předpisy, tedy nezákonně. Jak to?

Osobní údaje jsou téměr svaté

Záznam z kamery v autě může pomoci při dokazování u souduNa používání kamery nebo jakéhokoli jiného zaznamenávacího zařízení (diktafon, mobil) se totiž vztahuje zákon na ochranu osobních údajů. Obecně se dá říci: pokud pořizujeme, shromažďujeme, archivujeme apod. osobní údaje, tady takové údaje, na základě kterých je osoba identifikovatelná (jméno, fotografie tváře apod.), jsme dle zákona správci osobních údajů a pak se na nás vztahují veškeré právní normy. Tedy i nařízení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. A ten při jízdě od všech natáčených řidičů asi těžko získáte.

Naštěstí podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. To se děje v případě, kdy jsou údaje shromažďovány za účelem ochrana majetku, zdraví nebo života osob. Takto zíksané údaje samozřejmě nesmíte nikdy šířit, takže na sociálních sítích se se svými záznamy opravdu nechlubte.

Z výše uvedeného vyplývá, že důležitými body v otázce užívání kamery v autě jsou hlavně:

  • Účel pořízení záznamu, tedy pro soukromé potřeby za účelem ochrany majetku, zdraví nebo života osob.
  • Identifikovatelnost osob na záznamu.
  • Záznam nesmíte šířit s výjimkou předání soudu, policii nebo pojišťovně při likvidaci pojistné události.

Obecně tedy použití kamery není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud byste přesto chtěli mít klid v duši, můžete splnit oznamovací povinnost na webu UOOU. V případě nějakého incidentu byste pak u soudu neměli mít problém s uznáním záznamu jako platného důkazu 100% jistotu ale nebudete mít nikdy.

Štítky: Zákony