Jste zde

OICA: TPMS ušetří každoročně 14,5 milionu tun CO2

22/12/2017 - 09:00

Od roku 2014 musí být nová vozidla používaná v Evropské unii vybavena systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). V současné době existují dva typy systémů, a to hardware založený na přímém TPMS (dTPMS), kde kontrolu tlaku zajišťují speciální senzory spojené s ventilky umístěnými na disku a uvnitř pneumatiky. Druhým typem je nepřímé, softwarové iTMPS. Tento systém neměří tlak v pneumatice, ale s pomocí systému ABS a ESP porovnává rychlost otáčení a vibrace každého kola. Cílem studie bylo zjistit, zda oba typy TPMS spolehlivě plní svůj účel – jejich používání vede k řádně nahuštěným pneumatikám, čímž se snižují emise CO2 a zvyšuje se bezpečnost provozu.

Ve spolupráci s OICA společnost NIRA Dynamics společně s Dunlop Tech, TÜV Nord a TÜV Süd zkontrolovala v období prosinec 2016 až srpen 2017 téměř 1500 vozů. Kontroly probíhaly ve Švédsku, Německu a Španělsku. Komisaři se zaměřili na tlak, rozměry pneumatik a teplotu, stavy zatížení a montáž TPMS náhodně vybraných vozů na čerpacích stanicích a v nákupních centrech.

„Toto je poprvé, kdy se taková studie týká vozidel s dTPMS, iTPMS a také vozidel bez TPMS. Existuje silná lobby, která tvrdí, že iTPMS mají nižší výkonnost než dTPMS. Toto tvrzení však není podloženo žádnými důkazy a jeho zdroj lze tak spíše hledat ve vyšších maržích a vyšší ziskovosti u hardwarově založeného systému. Spolu s OICA jsme chtěli jednoduše zjistit, jak to tedy opravdu je, a tuto diskuzi tak jednou provždy ukončit. Začali jsme shromažďovat data ze skutečného světa,“ říká Jörg Sturmhoebel z NIRA Dynamics.

Klíčovým zjištěním je skutečnost, že vozy vybavené TPMS, nezávisle na užité technologii, mají o 3 % vyšší průměrný tlak v pneumatikách než vozidla bez TPMS. Při správně nafouknutých pneumatikách to vede ke snížení spotřeby paliva o 0,3 procenta. To se na první pohled nezdá jako příliš velké číslo, ale pro všechny osobní automobily v EU to dělá každoročně o zhruba 14,5 milionu tun méně emisí CO2.

Pneumatiky s nedostatečným tlakem, které byly ve studii zjištěny, byly všechny na vozidlech bez TPMS nebo byl nedostatečný tlak detekován systémem TPMS v autě, ale řidič se rozhodl ignorovat jeho varování. Bylo prokázáno, že TPMS ušetří v EU ročně nejméně 60 životů a předejde více než 3000 zraněných.

autor
Štítky: