Jste zde

Řidiči senioři za volantem

28/04/2015 - 11:00

Čas nikdo nezastaví. A platí to i ve vztahu k řízení motorových vozidel. Jakmile řidič překročí určitý věk, musí plnit určité povinnosti, které mu ukládá zákon o silničním provozu.

Každý neprofesionální řidič-senior musí od určitého věku absolvovat povinnou lékařskou prohlídku. Zákon ukládá hranici 65 let, 68 let a 70 let. Po dosažení věkové hranice 70 let musí řidič absolvovat lékařskou prohlídku každé 2 roky. Litera zákona uvádí, že lékařskou prohlídku musí senior podstoupit nejdříve 6 měsíců před danými narozeninami a nejpozději v den dovršení uvedeného věku.

Prohlídku může řidič absolvovat jak u svého praktického lékaře, tak u kteréhokoli jiného praktického lékaře. Na lékaři je, zdali pošle řidiče na další vyšetření k specialistům, např. k očnímu nebo ušnímu lékaři. Za prohlídku řidič zpravidla zaplatí od 300 do 500 Kč. Jestliže je zdravotní stav řidiče natolik vážný, že by to ohrožovalo řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, nesmí takovýto řidič za volant.

Řízení auta v pokročilém věku

Rizika při řízení bez potvrzení o lékařské prohlídce

Pokud řidič starší 65 let nemá potvrzení o lékařské prohlídce a zastaví ho hlídka Policie ČR, může dostat pokutu 5 000 Kč až 10 000 Kč a zákaz řízení vozidla až na jeden rok. Navíc ještě dostane 5 trestných bodů. Pokud potvrzení vlastní, ale zapomněl ho doma, hrozí mu bloková pokuta až do výše 2 000 Kč.

Pokud řidič bez platné lékařské prohlídky způsobí škodu jiným účastníkům silničního provozu, může po něm také pojišťovna vymáhat uhrazení částky, kterou uhradila poškozenému.

Mnohem důležitější než veškeré právní postihy je však bezpečnost. S přibývajícím věkem se přirozeně snižuje schopnost rychlé reakce, přibývá různých zdravotních komplikací apod. Pravidelnými lékařskými prohlídkami tak řidič-senior chrání sebe, své spolujezdce i ostatní účastníky silničního provozu.

autor
Štítky: