Jste zde

Yokohama a materiálová informatika

25/10/2017 - 15:00

Vedle vývoje nové technologie pro návrh pneumatik zavádí společnost Yokohama vývojovou technologii pro gumárenské materiály na bázi materiálové informatiky. Společnost očekává, že tato nová technologie „dramaticky zvýší přesnost a rychlost vývoje pryžových materiálů s nebývalou vysokou účinností."

Nová technologie kombinuje simulační technologii, která vzešla z výzkumu společnosti Yokohama v oblasti designu pryžových materiálů, s údaji získanými při zpracování, analýze a měření stávajících gumových materiálů. Zahrnuje také průzkum informací a znalostí pomocí strojového učení nebo umělé inteligence.

Výkonnost pneumatiky je významně ovlivněna charakteristikami použitého kaučuku včetně poměrů polymeru/kaučuku a plnidel, jako je oxid křemičitý nebo saze. V roce 2015 vyvinula společnost Yokohama Rubber simulační technologii pro víceúčelové konstrukční zkoumání pryžových materiálů, která jí umožnila provádět prediktivní simulace mechanických vlastností virtuálních modelů pryžových materiálů, jako je pružnost a ztráta energie.

Nová technologie využívá umělou inteligenci pro vyhledávání a zpracování velkého množství dat, které vznikají při jednotlivých simulacích. Použití umělé inteligence umožňuje odvodit hlavní faktory morfologického návrhu, které jsou rozhodující pro dosažení požadovaného výkonu a příslušných prahových hodnot, v krátkém časovém období a s vysokou mírou objektivity a kvantitativní přesnosti.

Nová technologie už přináší hmatatelné výsledky. Yokohama Rubber uvádí, že byla použita k simulaci gumového materiálu, který by mohl překonat rozpor mezi dosažením vynikajícího valivého odporu a maximální odolností proti opotřebení.

Štítky: Yokohama