Jste zde

Guayule – budoucnost pneumatik?

31/08/2016 - 10:00

Vědci společnosti Cooper Tire & Rubber Co. jsou blízko úspěchu – vyrobit do poloviny roku 2017 pneumatiku, která bude ze 100 % vycházet z polymerů přírodního kaučuku z guayule.

Guayule je keř, který se pěstuje převážně v jihozápadním USA a obsahuje latex. Latex získaný z guayule je mnohem elastičtější a pevnější než tradiční latex a nevyvolává alergie, používá se ve výzkumu nebo na výrobu lékařského materiálu. Rostlina má také  vysoký energetický potenciál, což ji dělá velmi zajímavou pro syntézu některých druhů etanolu a syntetického plynu. Guayule je využívána jako surovina v průmyslu, např. při výrobě barev, papíru, mýdla nebo latexu.

Cooper usiluje o využití tohoto kaučuku při výrobě gumárenské směsi pro své pneumatiky. Aktuálně Cooper provádí řadu testů, které zahrnují různě rozsáhle nahrazení syntetických kaučuku přírodní variantou v různých typech pneumatik. Sleduje se vliv tohoto kroku na všechny vlastnosti pneumatik.

Chuck Yurkovich, viceprezident celosvětového výzkumu a vývoje společnosti Cooper k tomu uvedl: „Výsledky jsou velmi slibné. Prokázali jsme, že můžeme využít tradiční polymery z guayule v určitých částech pneumatiky a že takovéto pneumatiky svou kvalitou zcela odpovídají pneumatikám původním. Budeme proto pokračovat ve snaze o výrobu pneumatiky čistě z přírodního kaučuku a dále o komercializaci této pneumatiky, tj. o její plní nasazení do prodeje.“

Průzkum technologického vyžití kaučuku z guayule jde ruku v ruce se zkoumáním efektivního pěstování této rostliny. Jedná se zejména o optimalizaci zavlažování a celkového výnosu plodiny. Na maximalizaci výnosu se podílí také úpravy genomu rostliny, které z ní dělají velmi nenáročnou plodinu.

Všechny aspekty jsou analyzovány v souvislosti s celkovým vlivem na životní prostředí. Otázka je do jaké míry by měly pneumatiky z přírodního kaučuku vliv na životní prostředí oproti svým syntetickým variantám. V potaz je brán celý životní cyklus pneumatiky od zisku surovin, její výroby přes užívání až po konečnou likvidaci gumy. "Komplexní analýza udržitelnosti zahrnuje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje: ekonomiku, životní prostředí a společnost. Analýza ukazuje, že při užití přírodního kaučuku je celý životní cyklus pneumatiky udržitelný," říká Amy Landis, jeden ze zainteresovaných vědců.

Štítky: