Jste zde

Rok výroby pneumatiky aneb stáří pneumatik

14/02/2015 - 11:39

Při nákupu nových pneu zajímá běžného motoristu vedle jiných parametrů také datum výroby pneumatiky. Značení pneumatik poskytuje i tento údaj. Kde rok výroby na pneumatice najdete a co vám řekne o kvalitě pneumatiky?

Staří pneumatiky vám odhalí DOT kód

Na bočnici každé pneumatiky najdete celou řadu značení – kódů, které udávají informace o výrobci pneumatiky, výrobní lince (místě výroby), rozměru pneumatiky a také o datu výroby pneumatiky. Údaj o stáří pneumatik uvozuje písmenná zkratka DOT následovaná sestavou čtyř čísel, z nichž poučený motorista vyčte týden a rok výroby pneumatiky. 

DOT je zkratka pro Department of Transport (Ministerstvo dopravy USA) a uvozuje písmenný a číselný kód, který udává informace o výrobním kódu továrny, v němž byla pneu vyrobena, kódové označení rozměru a také datum výroby pneumatiky. V Evropě není DOT povinné, evropská legislativa udává jako povinnou pouze normu E (značení na pneu uvozeno písmenem E následovaným číselným kódem). Nicméně i neameričtí výrobci pneu s označením DOT pracují, často ve zkrácené podobě. Proto se na pneumatikách setkáte jak se zápisem např. DOT UPLH H13 1813, tak se zjednodušeným zápisem DOT 1813. V každém případě pro informaci o stáří pneumatiky je podstatné vždy poslední čtyřčíslí kódu.

Modelový příklad značení pneumatiky datum výroby

DOT 1813

První dvojčíslí udává týden, v němž byly pneumatiky vyrobeny – číslo 18 značí, že pneumatika byla vyrobena v 18. týdnu. První dvojčíslí může nabývat hodnot od 1 do 53. Druhé dvojčíslí pak udává rok výroby dané pneumatiky – číslo 13 říká, že pneumatika byly vyrobená v roce 2013. Označení data výroby na pneumatice je povinné od roku 2000 (v 90. letech 20. století se používal třímístný číselný kód), takže je zřejmé, že se všechna poslední dvojčíslí vztahují na pneumatiky z nového tisíciletí.

Značení pneumatik datum výroby

Značení DOT na pneumatice

Pamatujte, že stáří pneumatik není tím nejdůležitějším údajem. Řidiči často požadují pneumatiky vyrobené v tom samém roce. Nicméně výrobci i kvalitní prodejci skladují pneumatiky v tmavých a suchých podmínkách, takže pneumatika začíná reálně „stárnout“ až, když se začne používat, tj. namontujete ji na svůj vůz. Renomovaní výrobci udávají, že lze bez jakéhokoliv snížení kvality použit pneumatiky staré 3–5 let.

Štítky: