Jste zde

Rychlostní index pneumatik

09/02/2015 - 17:33

Pneumatiky použité na vozidle musí splňovat celou řadu parametrů. Jednou z důležitých a občas opomíjených hodnot je index rychlosti pneumatik. Co tento údaj přesně znamená a jaká doporučení se k němu vztahují?

Index rychlosti pneumatiky udává, pro jakou maximální rychlost je pneumatika konstruována. Hodnota indexu se vyjadřuje písmenem, které zastupuje určitou maximální rychlost (viz tabulka níže). Index najdete spolu s dalšími údaji v kódu na bočnici pneumatiky. Je povinný u všech pneumatik vyrobených po roce 1991. 

Pneumatiky s vyšším rychlostním indexem mají tužší dezénové bloky, resp. směs, z nichž jsou bloky vytvořené. Díky tomu se ve vyšší rychlosti mnohem méně deformují než pneu s menším rychlostním indexem. Je třeba mít na paměti, že uvedené maximální rychlosti se vztahují pouze na pneumatiku, která je adekvátně nahuštěná, není poškozená, přetížená nebo nevhodně upravena. Výrobci pneu často negarantují rychlostní index u opravovaných pneumatik s odůvodněním, že nemohli dohlížet na prováděné úpravy.

Pro svůj automobil musíte dle vyhlášky ministerstva dopravy použít vždy pneumatiky s indexem rychlosti stejným nebo vyšším, než je uvedená maximální rychlost vašeho vozidla. Tu najdete ve velkém technickém průkazu.

Rychlostní index pneumatiky značení

Značení rychlostního indexu na pneumatice

Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

Z vyhlášky MD č. 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Tabulka: hodnoty značení rychlostního indexu pneumatik

Označení rychlostního indexuGJKLMNPQRSTHVWYZR
Max.rychlost v km/h90100110120130140150160170180190210240270300nad 300

Pozn.: Uváděné rychlosti jsou parametrickým údajem pneumatiky, nejedná se samozřejmě o doporučené rychlosti na komunikacích.

Rychlostní index a zimní pneumatiky

Situace při použití zimních pneumatik bývá odlišná. Rychlostní index zimních pneumatik  M+S (mud and snow neboli bláto a sníh) je často nižší, než je konstrukční maximální rychlost vozidla. Vyhláška pamatuje i na tuto situaci, kdy použijete pneumatiku s nižším rychlostním indexem, než uvádí technický průkaz vozidla. Řidič pak musí mít na přístrojové desce viditelně umístěnu nálepku s označením maximální rychlosti používaných pneumatik. Případně musí mít adekvátně nastaven palubní počítač, který mu bude včas signalizovat kritickou rychlost.

V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

Z vyhlášky MD č. 341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Štítky: