Jste zde

Snímače tlaku v pneumatikách

20/11/2015 - 13:00

Tlak v pneumatikách výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti vozu, stejně jako životnost pneumatiky a spotřebu paliva. Proto musí mít všechna vozidla určená pro trhy Evropské unie od 1. listopadu 2014 povinně instalován systém pro hlídání tlaku v pneumatikách.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách neboli TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) monitoruje tlak vzduchu v pneumatikách a pokud zjistí hodnoty, které se odchylují od doporučeného tlaku v pneumatice, je tato skutečnost signalizována na palubní desce automobilu.

V současné době se v EU užívají dva typy systému kontroly tlaku v pneumatikách, jde o tzv. 1) přímý systém sledování tlaku v pneumatikách a 2) nepřímý systém sledování tlaku v pneumatikách.

Přímé monitorování tlaku v pneumatikách

V tomto systému je tlak monitorován pomocí snímačů tlaku vzduchu, které jsou spojeny s ventilky. Senzory v pneumatikách zaznamenávají údaje o tlaku a teplotě vzduchu v pneu a odesílají je do řídící jednotky, která je ihned zobrazuje na displeji v autě.

Přímý systém má řadu výhod, k nimž patří to, že senzory zaznamenávají tlak vzduchu v každé pneumatice zvlášť, tlak je měřen i když vůz stojí, a hlavně problémy s tlakem v pneumatice jsou bezprostředně signalizovány.

Mezi nevýhody přímého sledování tlaku, patří zejména to, že sensory tlaku v pneumatikách musejí být namontovány u všech kol. Při zimní a letní sadě pneu se tak jedná o 8 snímačů tlaku. Mezi další nevýhody patří i to, že při výměně kola nebo tlakového senzoru je nutné spárování s řídící jednotkou (softwarem) celého systému pro monitorování tlaku. Vůbec instalace, údržba či opravy jednotlivých komponent tohoto systému vyžadují zásah odborného personálu v pneuservisech, a tím pádem něco stojí.

Princip fungování TPMS - Zdroj: KwikFitLtd

Nepřímý monitorování tlaku v pneumatikách

Tento typ neměří přímo tlak v pneumatikách, ale na problémy s tlakem vzduchu usuzuje na ostatních základě metrik, jako je například rychlost otáčení a vibrace každého kola. Tento systém využívá senzorů a čidel ABS (protiblokovací systém) a EPS (elektronický stabilizační systém), v podstatě se tak jedná o úpravu softwaru těchto bezpečnostních systémů.

Mezi výhody tohoto typu patří velmi jednoduché zprovoznění, bezúdržbovost a nízká cena. Naopak nevýhody spočívají v tom, že systém v podstatě neudává hodnotu tlaku, jen upozorňuje na problém. Informace jsou navíc shromažďovány a vyhodnocovány jen u jedoucího automobilu.

Oba typy hlídání tlaku v pneumatice odpovídají parametrům a požadavkům směrnice ECE-R 64. S přímým sledování tlaku se můžete setkat u vozů značek Citroen, Ford, Hyundai nebo Renault. Druhý typ pak využívají například automobilky koncernu Volkswagen, BMW nebo třeba Mercedes.