Jste zde

Co dělat v případě dopravní nehody

08/07/2016 - 14:00

Prázdniny začínají a s nimi nastává čas cest. Ne každá letní jízda je však bezstarostná, bohužel podle statistik jsou prázdniny obdobím vyššího počtu vážných nehod. Pojďme si připomenout, jak postupovat v případě dopravní nehody.

Protože statistiky hovoří jasnou řečí, připravme se jako řidiči na prázninové dopravní bezpečnostní akce a kontroly. Kromě zájmu o naši povinnou výbavu očekávejme i kontrolu bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti, případně dodržování zákazu telefonování za jízdy.

Tolik pro nás může udělat dopravní policie, aby předešla dopravním nehodám. Co však dělat, když k nehodě dojde? Víte, co je vaše povinnost?

Jak se zachovat a co říká zákon

Dopravní nehodu popisuje paragraf 47 zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích.

 • Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen: neprodleně zastavit vozidlo (ideálně v “původním postavení”, avšak s ohledem na momentální okolnosti v provozu a bezpečnost vlastní i druhých). Je-li toho řidič schopen, vypíná motor, rozsvěcí výstražná světla a bere si reflexní vestu.
 • Řidič je povinen zdržet se požití alkoholického nápoje (a užití jiné návykové látky).
 • Dále je řidič povinen učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem. To může znamenat, že napříkad vypadlá zavazadla donese z vozovky za svodidla či do škarpy.
 • Řidič je povinen spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

Povinnosti účastníka nehody

 • Účastníci dopravní nehody – to jest i ten, kdo nehodu jenom viděl! – jsou povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. To může kromě přivolání pomoci znamenat, že svědek dopravní nehody vypne motor havarovaného vozu, pakliže zraněný řidič toho není schopen.
 • Vyžadují-li to okolnosti, jsou zúčasnění řidiči i svědci oprávněni zastavovat jiná vozidla.
 • Jsme-li jediným účastníkem nehody a nemáme si s kým rozdělit úkoly, musíme zhodnotit rozsah nehody a zjistit počet a stav zraněných. Nejprve poskytujeme první pomoc a voláme záchrannou službu, poté voláme policii. Dobře lokalizujeme místo nehody.
 • Poskytnutí první pomoci zraněné osobě (dle schopností účastníka nehody) je zákonná povinnost, stejně tak přivolání zdravotnické záchranné služby ke zraněné osobě!

Jak nehodu nahlásit a kdy volat policii

 • Co nahlásit. Pokud možno srozumitelně a beze zmatku záchranným složkám oznamte: místo nehody (Kde se to stalo?), charakter nehody (Co se stalo? Kdy se to stalo?), počet a stav postižených (Kolik osob je postiženo? Jak vážná jsou poranění? Jaká první pomoc byla poskytnuta?), své jméno, zpětné spojení (Kdo a odkud volá?).
 • Povinnost označit místo dopravní nehody je logicky připsána jejím účastníkům, řidič toho nemusí být schopen. Výstražný trojúhelník umístíme minimálně 50 m před místo nehody, na dálnici nejméně 100 m, a to metr od pravého kraje vozovky směrem do vozovky. Pohybujeme se přitom ve výstražné vestě.
 • Účastníci nehody jsou povinni oznámit, v případech stanovených zákonem, nehodu policii. Tato zákonná povinnosti nastává, je-li při nehodě někdo zraněn, byť jen drobně, nebo usmrcen. Dále pokud při nehodě dojde na některém z vozidel nebo přepravovaném majetku ke škodě  nad 100 000 Kč. A nakonec pokud dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby. To může být přilehlá nemovitost či zaparovaný vůz.
 • Policii se také neprodleně hlásí poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení či životního prostředí – třeba v podobě vyteklých provozních kapalin či zničené dopravní značky, svodidel apod. Obecně prospěšným zařízením je třeba sloup veřejného osvětlení.

Záznam o dopravní nehodě

 • Účastníci dopravní nehody jsou povinni prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě. Na ŘP by nás měly zajímat skupiny řidičkých oprávnění, v „techničáku“ pak VIN, barva vozu, co se týče pojištění (zelená karta), zajímá nás číslo pojistky a jméno pojišťovny.
 • Nedojde-li k usmrcení nebo zranění nebo ke škodě přes 100 000 Kč, a pokud ani z jiného důvodu není nutné nehodu hlásit policii, pak jsou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě – jednotný tiskopis by měl mít každý řidič ve vozidle.
 • Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Ǔčastníci nehody jsou povinni sepsaný záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli.
 • Konečně jsou účastníci nehody povinni umožnit obnovení provozu. Pokud není v jejich silách zabezpečit obnovení provozu, je nutno volat policii.

Mohlo by se hodit

Kdo si pravidelně nepřipomíná zásady první pomoci, asi si nebude jistý, co v případě dopravní nehody, při které došlo ke zranění osob, dělat.

Jako „první pomoc s první pomocí“ doporučujeme alespoň stáhnout si Postup při zvládání dopravní nehody ze stránek Besipu a vozit ho ve voze spolu s nezbytným záznamem o dopravní nehodě.

Štítky: