Jste zde

Děti v autě - praktické rady I

25/01/2015 - 09:20

Jak naskládat děti do auta tak, aby to bylo bezpečné a podle pravidel? Odkdy je můžete posadit dopředu? Odpovědi na nejčastější otázky.

Všechny odpovědi vycházejí z nových pravidel silničního provozu, která platí od roku 2008.

Od kdy mohou děti jezdit bez autosedačky?

Bez autosedačky (neboli zádržného bezpečnostního systému, jak ji nazývá zákon) může jezdit dítě, které měří více než 150 cm nebo váží víc než 36 kg. Stačí, když splní jednu z těchto dvou podmínek. A kdy se na osvobození od autosedačky můžete těšit? Průměrné dítě překročí výšku 150 cm asi v 11 letech. Pokud bude ale opravdu průměrné podle tabulek, bude už v té době vážit 40 kg, takže bez sedačky bude moci jezdit už o trochu dřív. 

Věk nehraje v tomto případě roli, takže i kdyby někomu náhodou bylo 18 let a stále nedosáhl výšky 150 cm ani 36 kg, musí chtě nechtě použít autosedačku.

Od kdy mohou děti sedět na předním sedadle?

I když se o tom u nás moc neví a možná se s vámi leckdo bude hádat, faktem je, že na předním sedadle můžete převážet dítě jakéhokoli věku. Pokud ještě nesplnilo výše zmíněné podmínky (více než 150 cm nebo 36 kg), musí být v autosedačce, která se ale dá na přední sedadlo připevnit stejně lehce jako na ta zadní. Jediné omezení je, že miminko v autosedačce zvané vajíčko (nejnižší kategorie do 13 kg), která se připíná proti směru jízdy, nemůžete převážet, pokud je vpředu aktivovaný airbag. 

Sedadlo spolujezdce je pověstné jako takzvané sedadlo smrti a to je asi také to, co rodiče od jeho použití pro děti odrazuje. Pomůže vám ale v situacích, kdy nárazově převážíte více lidí a všechny děti se vám prostě se sedačkami na zadní sedadla nevejdou.

Kdy se může používat podsedák neboli tzv. bobek?

Podsedáky (vypadají vlastně jako spodní část běžné autosedačky) patří mezi autosedačky a spadají podle zákona do kategorie autosedaček II (15–36 kg) nebo III (22–36 kg). Pro děti v těchto kategoriích je můžete normálně používat. Nejsou ale zdaleka tak bezpečné jako klasické autosedačky, protože nechrání proti bočnímu nárazu a neposkytují ani ochranu hlavy. Také nejsou tak pohodlné a je tedy lepší je použít spíš nouzově. Třeba když děti jednou týdně vozí prarodiče nebo potřebujete po nebo před jízdou sedačku přenášet.

Je nutné používat autosedačky na všech typech silnic?

Ano, podle nových pravidel platí povinnost používat autosedačky všude. Na dálnicích i všech ostatních komunikacích, v obci i mimo ni.

A jak mluví v těchto otázkách zákon?

Citace ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích týkající se dětí v autě:

Paragraf 6

(1) Řidič motorového vozidla je povinen:

...

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

dítě mladší tří let,

dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě,

dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

Vysvětlivky:

  • Vozidla N jsou nákladní vozidla
  • Vozidla M jsou vozidla osobní
  • Dále se dělí podle hmotnosti:
  • M1 -  osobní vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob
  • M2 – vozidla, která mají více než 8 míst kromě místa řidiče a nejvyšší přípustná hmotnost je méně než 5 t
  • M3 - vozidla, která mají více než 8 míst kromě místa řidiče a váží méně než 5 t
  • N1 - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t
  • N2 - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t
  • N3 - vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 t
Štítky: Děti