Jste zde

Dopravní předpisy prakticky – jak neparkovat

30/12/2015 - 15:00

V prvním díle jsme se seznámili s pravidly správného parkování. Zákon zároveň vyjmenovává celou řadu míst a situací, kde je parkování naopak zakázáno. S těmi se seznámíme dnes. Nemáte jasno v základních pojmech „zastavení“ a „stání“? I jejich vysvětlení najdete v předchozím díle.

Až si přečtete všechna pravidla, asi si řeknete, že skoro není možné je dodržet. Jejich porušování můžeme vidět na každém kroku. Například u nás v ulici stojí polovina aut v protisměru. V místě, kde bydlíte, máte už většinou zmapováno, co vám projde. U nás v ulici jsem nikdy neslyšela, že by někoho pokutovali za stání v protisměru. Ulice je dost široká s velmi nízkým provozem, takže prakticky to nevadí. U školky jsme zase hromadně porušovali pravidlo stanovující šířku jízdního pruhu, který musí zbýt a často i parkování 5 m od přechodu pro chodce a křižovatky. Byla to vždycky jen chvilka ráno, kdy se sjížděli všechny děti, takže to naštěstí také procházelo. Jiná rozumná možnost totiž nebyla.

Tam, kde to neznáte, je dobré si dávat daleko větší pozor. Jak dosvědčuje moje příhoda z minulého dílu, kdy jsem v cizím městě dostala pokutu.

Kde všude se nesmí zastavit a stát

1) V zákazu zastavení

Značka zákaz zastavení se umisťuje do míst, kde je potřeba určitě zachovat průjezdnou vozovku. Musíte tudy projet, zastavit byste mohli leda v případě, že by vás k tomu donutila např. porucha vozidla.

2) Na chodníku

Na chodníku smíte stát jen pokud to výslovně dovoluje tato dopravní značka:

dopravní značka povolující stání na chodníku

3) Na vyhrazeném parkovišti

Neboli všude tam, kde má parkování rezervované a viditelně označené někdo jiný než vy např. stanoviště taxislužby nebo autobusů, parkovací místa pro zásobování, firemní parkoviště, parkoviště rezervovaná pro zákazníky obchodů (pokud v nich nenakupujete), parkoviště pro místní obyvatele s předplacenou kartou (modré zóny) atd.

Zákaz neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazené.

4) Na nepřehledných místech a v jejich blízkosti

 • V nepřehledné zatáčce a její blízkosti.
 • Před nepřehledným vrcholem, na něm a za ní.

5) Na místech složitějších dopravních situací

 • Na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
 • Na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
 • u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,
 • na mostě,
 • v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Do tohoto bodu patří všechny brány, garáže apod.
 • V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
 • v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",
 • ve vyhrazeném jízdním pruhu,
 • v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
 • na tramvajovém pásu,
 • (V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
 • Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy  je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
 • Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.

6) Tam, kde byste něco poškodili

 • na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, 

Udělali jste přestupek? Kdo rozhodne, co s vámi?

odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.Opět parkovacích přestupcích na místech, kde to neznáte. V některých městech nebo jejich částech se na odtazích vozidel nepěkně vydělává. Majitelé odtahových služeb jsou domluveni s lidmi, kteří bydlí v okolí choulostivých míst (v Praze mám vlastní zkušenosti s modrými zónami pro místní v centru) a ti za drobný úplatek přestupek nahlašují policii. Takže raději neriskujte.

Parkování a zákon

Přinášíme další část zákona, která v právnické řeči specifikuje, kde je zakázáno zastavit a stát.

Parkování upravuje zákon 361/2000 Sb. O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (silniční zákon)

§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a státa) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

(2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

(3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

(4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu" je zakázáno stání.

(5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Štítky: