Jste zde

Jak předjet cyklistu a jak se vyznat v cyklopruzích

03/06/2016 - 09:00

K tématu řidiči vs. cyklisté už toho bylo řečeno hodně. Cílem tohoto článku není rozdmychávat vzájemnou nesnášenlivost, ale upozornit řidiče na pár věcí, které si možná neuvědomují – a křehčí účastníky provozu, tedy cyklisty, tím ohrožují.

S jarem vyrazili do ulic cyklisté a pro mě jako řidiče snad nebylo dne, kdy bych si nevšimla jednoho rozšířeného nešvaru v chování řidičů. Mám na mysli neblikání při předjíždění cyklisty.

Cyklistu při předjíždění obblikat!

Jak praví zákon, řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty. Mezi řidiči však patrně panuje mylná představa, že po blinkru mají sáhnout teprve, když by sami při předjíždění vybočili ze svého jízdního pruhu.

„Obblikání“ cyklisty je výsostně důležité pro upozornění řidičů za vámi, že se před nimi vyskytuje cyklista. To, že ho vidíte vy, ještě neznamená, že ho zaznamenali i ostatní.

Zejména velké vozy, nákladní a autobusy, přes které není cyklistu vidět, na něj musejí ostatní upozornit. V opačném případě to může skončit tragicky.

Všechny ty cyklopruhy aneb co se může plést...

Někteří řidiči, ti sváteční téměř určitě, jsou možná nejistí ze všech možných „cyklopruhů“, které dříve na silnicích nebývaly. Pojďme se s nimi blíž seznámit.

Jízdní pruh pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty je vyznačen vodorovnou dopravní značkou, někdy může být jeho povrch kromě symbolů značen i odlišnou – červenou – barvou. Šipka samozřejmě vyznačuje směr jízdy.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty umožňuje rychlý a bezpečný průjezd městem na větší vzdálenosti a zejména skrz křižovatky. Díky přednosti na křižovatkách, která vychází z přednosti určené hlavnímu dopravnímu tahu, a je tak většinou řešena ve prospěch jízdy v cyklopruhu.

Pokud je pruh vyznačen bílou přerušovanou čarou, tak umožňuje automobilům do něj vjet, například při objíždění překážky. Pokud je vyznačen plnou čarou, tak je do něj vjezd automobilům zakázán.

Odbočující řidiči, kteří křižují vyhrazený cyklopruh, nesmějí zapomenout dát cyklistům přednost. Zrcátko, zrcátko, zrcátko!

V případě, že je cyklopruh poměrně úzký (napadá mě třeba starý most v Kolíně), je zcela namístě obblikat při předjíždění cyklistu stejně tak, jako by nebyl ve svém vyhrazeném jízdním pruhu.

Cyklopiktokoridor

Ne, to není jazykolam... Jde o piktogramový koridor pro cyklisty. Piktogramy na vozovce upozorňují řidiče, aby čekali zvýšený výskyt cyklistů, nicméně nejde o samostatný jízdní pruh.

Na piktokoridor narazíme tam, kde šířka komunikace neumožnila vytvořit samostatný pruh pro cyklisty. Jejich charakter je výstražný a doporučující.

Cyklisté nemají povinnost je využívat a ostatní řidiči nemají zakázáno na ně vjíždět. Pozor, cyklisté nemají přednost před vozidly, která při odbočení koridor přejíždějí!

Cykloobousměrka

Jde o dopravní řešení na komunikaci s jednosměrným provozem, které cyklistům umožňuje projíždět „v protisměru“.

V závislosti na nejvyšší povolené rychlosti v místě je značena jako piktokoridor, nebo samostatný jízdní pruh pro cyklisty.

Cyklostezka

Stezku pro cyklisty značí svislá dopravní značka. Stezka ovšem může být kombinovaná, mohou ji sdílet cyklisté spolu s chodci. Platí pravidlo vzájemného respektu a zákaz se vzájemně ohrožovat.

Cyklostezka značení

Na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu neusnadňuje cyklostezka cyklistům průjezdy křižovatkami, neboť v lepším případě končí přejezdem pro cyklisty (kde cyklista nemá přednost). V horším případě přechodem pro chodce – tedy nutností z kola sesednout (a patří pro změnu mezi cyklistické zlozvyky, že tak nečiní).

Praktický slovníček cyklistické infrastruktury najdete zde.

Jeďte bezpečně, ať už na dvou, nebo na čtyřech kolech!

Štítky: