Jste zde

Řidičské zlozvyky: (ne)bezpečná vzdálenost

05/04/2016 - 15:00

Je to tak logické, jasné, průzračné... Auty jezdíme celkem rychle. Když se něco semele, fyzikální zákony neumožňují zastavit ihned na fleku. Ostatně zpracování vjemu v mozku a reakce na něj taky chvilku trvá. Proto je nutné nechávat si za vozidlem před sebou dostatečný odstup. Tečka.

Žádná tečka, bohužel. Realita ukazuje, že silnice sdílíme s nemalým počtem řidičů, kteří chtějí platnost fyzikálních zákonů znovu a znovu ověřovat, případně popřít.

Co říká statistika

Jak už bylo zmíněno v článku Jak se vyhnout dopravní nehodě, policejní statistiky říkají, že nedodržení bezpečné vzdálenosti je dlouhodobě druhou nejčastější příčinou vzniku dopravních nehod.

Nedostatečná bezpečná vzdálenost mezi vozidly je příčinou hromadných nehod na dálnicích.

V horším případě má nedodržení dostatečné vzdálenosti za následek vážné nehody před přechody pro chodce, kdy je první auto před přechodem nárazem za ním jedoucích aut odmrštěno na právě přecházející chodce.

Metoda dvou vteřin

S odhadem správné vzdálenosti od vozidla před námi pomůže napočítat „jednadvacet, dvaadvacet“. Neboli notoricky známá (ale notoricky nedodržovaná!) metoda dvou vteřin.

O co jde: u okraje vozovky si zvolíme výraznější, pevný bod – strom, pouliční osvětlení, dopravní značku. Jakmile mine tento bod vpředu jedoucí vozidlo, počítáme vteřiny. Minout týž strom či sloup bychom neměli dříve než po dvou vteřinách.

Dvě vteřiny jsou nezbytné minimum, za sucha a dobré viditelnosti. Počítáním do třiadvaceti nic nezkazíte, naopak.

Názorné animace a videa zde a zde.

Proč dvě vteřiny?

Protože jde o průměrnou reakční dobu. Ony dvě vteřiny zahrnují průměrnou reakci řidiče a brzdnou dráhu. Se špatnou viditelností i „opotřebením“, nepohodou a nesoustředěností řidiče se reakční doba prodlužuje.

Podrobněji o stanovení minimální vzdálenosti mezi vozidly se dočtete zde.

Co říká zákon?

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích hovoří o vzdálenosti mezi vozidly v paragrafu 19: Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním ostatečnou vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Nelep se na mě!

Jedna věc je dodržovat bezpečnou vzdálenost, druhá je mít za sebou někoho, kdo ji nedodržuje, kdo se na nás lepí. Takové agresivní chování vytváří v provozu kritické situace.

V ostatních řidičích to pochopitelně vyvolá pocit tlaku a ohrožení. Nemálo řidičů pod vlivem „lepičů“ začne zrychlovat, zároveň se ale víc soustředí na „lepiče“ než na svou jízdu a dění vpředu – a to se skutečně nemusí vyplatit.

Snažte se tlaku nepodléhat a pospíchají řidiče nevychovávat posunky ani gesty, natož vybržďováním!

Držte se lidové moudrosti „pospíchej pomalu“ a netrpelivé nechte jet v duchu „kdo chce kam, pomozme mu tam“...

Štítky: